Menno Voskuil

Lagere aap

Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker.

Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker. Den Haag, Antiquariaat Fokas Holthuis, 2014. 96 p.

Deze biografische schets werd uitgegeven in opdracht van Antiquariaat Fokas Holthuis te Den Haag in het najaar van 2014 ter gelegenheid van de overdracht van het Slauerhoff-archief van Kees Lekkerkerker aan het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. De uitvoering was in handen van Uitgeverij Vantilt, de vormgeving werd verzorgd door Piet Gerards Ontwerpers.

 

Het heele leven is toch verloren

Het heele leven is toch verloren

J. Slauerhoff, Het heele leven is toch verloren. Gedichten, brieven en essays. Samengesteld door Arie Pos en Menno Voskuil. Utrecht, het Literatuurhuis, 2012. 250 p.

In deze uitgave ter gelegenheid van het festival Literaire Meesters presenteren Arie Pos en Menno Voskuil verspreide en niet eerder gepubliceerde teksten van Slauerhoff. Het boek bevat onder meer tientallen gedichten die niet zijn opgenomen in Slauerhoffs Verzamelde gedichten en de aangrijpende briefwisseling met zijn laatste geliefde, de Costaricaanse boekverkoopster Caridad Rodriguez.

 

Chanson Violette

Chanson Violette

J. Slauerhoff, Chanson Violette. Drie gedichten naar Albert Samain. Bezorgd door Menno Voskuil. Utrecht, De Boktor, 2012. 16 p.

Chanson Violette bestaat uit drie niet eerder gepubliceerde bewerkingen die Slauerhoff maakte naar de gedichten van Albert Samain, bezorgd en uitgeleid door Menno Voskuil. Speciaal voor deze uitgave maakte Peter van Hugten drie illustraties. De tekst werd met de hand gezet uit de Romannée en gedrukt door de Boktor in een oplage van 80 Arabisch en 20 Romeins genummerde exemplaren. De laatste werden in halfperkament gebonden.

 

Het potlood in de hand

JS   JS

J. Slauerhoff, Het potlood in de hand. Vijf gedichten uit de scheepskist van J. Slauerhoff. Bezorgd door Menno Voskuil. Den Haag, Statenhofpers, 2010. 36 p.

Met zes speciaal voor de uitgave gemaakte illustraties van Peter Pontiac. Gedrukt op Zerkall in een op de pers genummerde oplage van 100 exemplaren, gesigneerd door Peter Pontiac en gebonden in blauw linnen. Daarnaast verschijnt een luxe-editie in een oplage van 20 exemplaren.

 

Icarus

Icarus   Icarus

J. Slauerhoff, Icarus. Vier nagelaten gedichten. Bezorgd door Menno Voskuil. Woubrugge, Avalon Pers, 2010. 20 p.

Met een speciaal voor deze uitgave gemaakte houtgravure van Peter Lazarov. Gedrukt op Zerkall in een oplage van 99 genummerde exemplaren en gebonden in rood linnen.

 

Een brief aan W.J. Simons

Een brief aan W.J. Simons

Elisabeth Couperus. Een brief aan W.J. Simons. Bezorgd door Menno Voskuil. Woubrugge, Avalon Pers, 2010. 8 p.

Deze brief uit 1953 werd door Menno Voskuil bezorgd en ingeleid. De Avalon Pers maakte er een klein uitgaafje van. Het boekje werd gezet uit de Romanée en met de hand gedrukt op Zerkall in een oplage van 99 exemplaren.

 

Een verstokt necrofiel

Een verstokt necrofiel

Kees Lekkerkerker en Hans Warren. Een verstokt necrofiel. Briefwisseling 1973-1979. Bezorgd door Menno Voskuil. Woubrugge, Avalon Pers, 2007. 56 p.

Gezet uit de Garamond en met de hand gedrukt op Zerkall in een oplage van 75 genummerde exemplaren. Ook verscheen een luxe editie op handgeschept Losin en gebonden door Binderij Phoenix in een oplage van 15 romeins genummerde exemplaren.

 

Pakhuis Büch

Pakhuis Büch

Pakhuis Büch. Over de fascinaties van Boudewijn Büch. Amsterdam, Uitgeverij De Werken, 2006. 152 p.

In een achttal essays analyseert Büchkenner Menno Voskuil de essentie van de belangrijkste fascinaties waarover Büch zijn leven lang schreef. Daarmee is Pakhuis Büch niet alleen onmisbaar voor de reeds gevorderde Büchiaan, maar zeker ook een aanwinst voor iedereen die een heldere inleiding tot het werk van Boudewijn Büch zoekt.

 

Het Boek van Adel

Het Boek van Adel

Arnold Pippel en Menno Voskuil, Het Boek van Adel. Bibliofiele uitgaven van en over Louis Couperus 1919-2006. Den Haag, Louis Couperus Museum, 2006. 120 p.

Gebonden in soepel karton met talloze kleurenillustraties. De oplage bedraagt 265 exemplaren, waarvan er 15 werden gebonden in halfperkament door Binderij Phoenix te Middelburg.

 

Hartelijk dank!

Hartelijk dank!

Hartelijk dank! Louis Couperus aan dr. J.R.Bos. Bezorgd door Menno Voskuil. Woubrugge/ Den Haag, Avalon Pers/ LCG, 2006. 20 p.

Hartelijk dank! werd, op verzoek van het Louis Couperus Genootschap, gezet uit de Romanée en gedrukt op Zerkall in maart 2006 door de Avalon Pers te Woubrugge. De oplage bedraagt 100 exemplaren, waarvan tien zijn gebonden door Binderij Phoenix te Middelburg.

 

Het jasje van Boudewijn

Het jasje van Boudewijn

Het jasje van Boudewijn. Woubrugge, Avalon Pers, 2005. 20 p.

Het jasje van Boudewijn werd door de Avalon Pers te Woubrugge gezet uit de Garamond en in een oplage van 175 exemplaren gedrukt op Saimili Japon. 15 exemplaren werden gebonden door Binderij Phoenix.

 

Het gewone leven ijdel en nietig

Het gewone leven ijdel en nietig

Het gewone leven ijdel en nietig. Boudewijn Büchs constructie van een autobiografie. Enschedé, Uitgeverij Broekhuis / SLME, 2003. 24 p.

Deze uitgave is gezet uit de Garamond en verscheen in een oplage van 350 exemplaren, waarvan 220 genummerd.