Menno Voskuil

Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker

Arabesken

Een lagere aap, zo noemde Kees Lekkerkerker (1910-2006) zichzelf graag, een harde werker te midden van de hogere apen. Hij wijdde zijn leven aan de schone letteren, niet als schrijver maar als tekstbezorger. Dankzij zijn inspanningen verschenen de verzamelde werken van J. Slauerhoff, Jacob Israël de Haan en Ed. Hoornik.
Lekkerkerkers werkzaamheden werden niet altijd gewaardeerd: op zijn Slauerhoff-editie kreeg hij veel kritiek van hogere apen en De Haan en Hoornik verkochten slecht. Daarnaast kwam een eigen uitgeverij niet van de grond, evenmin als het door hem bedachte ‘Instituut voor Letterkunde’. De strijd die Lekkerkerker hiervoor steeds leverde is kenmerkend voor zijn levensloop.
Lagere apen vormen zelden het onderwerp van een biografie, maar Kees Lekkerkerker is terecht een uitzondering. In zijn leven komt haast de hele Nederlandse literatuurgeschiedenis van de twintigste eeuw samen: van Jan Greshoff tot Jan Wolkers en van Menno ter Braak tot Arnon Grunberg.

Deze rijk geïllustreerde biografische schets werd uitgegeven in opdracht van Antiquariaat Fokas Holthuis ter gelegenheid van de overdracht van het Slauerhoff-archief van Lekkerkerker aan het Letterkundig Museum. Exemplaren zijn te bestellen bij antiquariaat Fokas Holthuis.